Spreekuuroverzicht.

Dagelijks is de praktijk geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Op maandag hebben we aansluitend een avondspreekuur tot 19.00 uur. Patiënten kunnen zich hiervoor aanmelden en zullen vanaf 17.00 uur aansluitend ingepland worden.

Dokter van Wincoop en de huisarts in opleiding doen tegelijkertijd spreekuur.
Op dinsdag en woensdag werkt de huisarts in opleiding niet.

Dagindeling

Onze dagen zijn in de regel als volgt ingedeeld:

van 8.00 tot 10.30 uur consulten (consulten op de praktijk als ook telefonische terugbelconsulten, waarvoor u via de assistente een afspraak kunt maken.).

Tot 12.00 uur worden er visites gedaan.

Van 13.30 uur tot 16.00 weer consulten op de praktijk, als ook telefonische terugbelconsulten. De huisarts inopleiding heeft spreekuur tot 16:30 uur.

Op maandag, dinsdag en vrijdag hebben de huisarts en huisarts i.o. in de regel onderling overleg tussen 13:30 en 14:30 uur.

Telefonisch spreekuur

Wij werken met een telefonisch terugbel spreekuur. Indien u een afspraak maakt voor een telefonisch consult met de arts wordt u in principe op één van de bovenstaande spreekuurtijden teruggebeld. In principe krijgt u hier zelfs een specifieke tijd voor opgegeven, al zal deze door organisatorische redenen iets kunnen verschuiven, maar in principe wel binnen hetzelfde spreekuurblok plaatsvinden.

Triage

De assistente zal bij uw aanmelding voor een consult een 'triage' doen. Dit houdt in dat zij vraagt naar de reden van uw komst, om zo te kunnen inschatten bij wie u het best op consult kunt komen (de huisarts, de huisarts in opleiding, de arts ouderenzorg, de praktijkverpleegkundige, of de assistente) en hoeveel tijd daarvoor in de agenda moet worden ingepland. Dit stelt ons in staat u niet alleen op de meest adequate manier te helpen, maar ook om ons spreekuur op tijd te laten lopen en zo te voorkomen dat u lang moet wachten in de wachtkamer. In principe is een consult van tien minuten bedoeld voor één probleem en zal de assistente bij meerdere problemen meer tijd inplannen. Ook kan zij door middel van de triage inschatten of er voor één probleem toch meer tijd nodig is. Hiervoor heb ik als huisarts met mijn assistentes goede afspraken gemaakt. Huisartsenzorg is tegenwoordig echt teamwork en ik hoop dat u begrip heeft voor de vragen van de assistente. In de regel lukt het hierdoor het spreekuur op tijd te laten lopen.

Afspraak op dezelfde dag nog

Indien u nog dezelfde dag een afspraak wilt belt u het beste zo kort na 8.00 uur als mogelijk, maar bij voorkeur in ieder geval voor 10.00 uur. Natuurlijk zijn wij voor spoedgevallen tot 17.00 uur voor uw beschikbaar.

Afspraak afzeggen of te laat

Indien u onverhoopt niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn stellen wij het op prijs indien u de assistente zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte stelt. Indien u op tijd op uw afspraak aanwezig bent kunt u gewoon in de wachtkamer plaats nemen. U hoeft zich niet bij de assistente aan te melden. Indien u te laat bent stellen wij het wel op prijs indien u de assistente op de hoogte brengt dat u toch nog aanwezig bent.

Spreekurenoverzicht:

Maandag:

8.00 uur tot 10.30 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

8.00 uur  tot 12.00 uur: Ingrid Datema, doktersassistente

14.30 uur tot 16.00 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

17.00 uur tot 19.00 uur: avondspreekuur dokter van Wincoop én huisarts in opleiding; de afspraken voor het avondspreekuur worden door de assistente vanaf 17.00 uur aansltuitend ingepland.

Dinsdag:

8.00 uur tot 10.30 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

14.30 uur tot 16.00 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

Woensdag:

8.00 uur tot 10.30 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

8.00 uur tot 12.00 uur: Marlous van der Stadt, psycholop oog

13.00 uur tot 17.30 uur: Marlous van de Stadt, psycholoog

Praktijk gesloten vanaf 12:00 uur. Waarneming door dr. Vries (zie waarneming).

Donderdag:

8.00 uur tot 10.30 uur: dokter van Wincoop

8.00 uur  tot 12.00 uur: Ingrid Datema, doktersassistente

8.00 uur tot 12.30 uur: Désirée Kole, praktijkverpleegkundige

13.30 uur tot 16.30 uur: Désirée Kole, praktijkverpleegkundige

13.30 uur tot 16.00 uur: dokter van Wincoop 

14.00 uur tot 17.00 uur: Ingrid Datema, doktersassistente

Vrijdag:

8.00 uur tot 10.30 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

14.30 uur tot 16.00 uur: dokter van Wincoop én huisarts in opleiding

8.00 uur tot 12.30 uur: Désirée Kole, praktijkverpleegkundige

13.30 uur tot 16.30 uur: Désirée Kole, praktijkverpleegkundige