2 april 2020

Momenteel hebben wij een aangepaste werkwijze ivm de Corona epidemie. 

Het aangepaste beleid dient een specifiek DOEL:

In de huidige fase, de zogenaamde 'mitigatiefase', wordt geprobeerd om de capaciteit in de zorg zoveel mogelijk te bewaren voor de patiënten die het écht nodig hebben. Alle maatregelen zijn gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig verloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg.Hierbij hoort ook bescherming van medewerkers binnen de gezondheidszorg

 

Op 16 maart zijn alle praktijken hiermee begonnen en is de reguliere patiëntenzorg in de huisartsenpraktijken een stuk beperkter geworden.

We zien dagelijks mensen met mogelijk ernstiger verlopende klachten passend bij Corona (COVID-19), maar ook mensen met andere actuele klachten die niet kunnen wachten. 

We hebben hiertoe het spreekuur gescheiden in twee delen:

 • één 'schoon' spreekuur waarbij we mensen zien die géén klachten hebben die zouden kunnen passen Corona en die klachten hebben die niet uitgesteld kunnen worden.
 • één 'vuil' spreekuur voor mensen met klachten al dan niet van Corona, maar tévens klachten hebben die zouden kunnen passen bij Corona. Dit kunnen dus mensen zijn die komen met mogelijke complicaties van Corona, maar óók mensen die bv voor knieklachten komen, maar daarnaast ook wat hoesten, snotteren ed zonder dat ze daarvoor een controle nodig hebben. Al deze mensen worden ontvangen met beschermingsmiddelen (mondkap, veiligheidsbril, handschoenen en schort of doktersjas). Zij krijgen zelf een mondkap voor, wassen de handen op de praktijk en krijgen handenalcohol. Alle instrumenten die wij gebruiken en de stoel waarop zij gezeten hebben en de tafel dichtbij worden na élk consult met een virusdodend middel behandeld. 

 

Er van uitgaand dat dit best nog weken, of misschien wel maanden, kan duren is het niet wenselijk de zorg voor actuele klachten uit te blijven stellen. Het mag niet zo zijn dat het ontbreken van zorg méér slachtoffers op gaat leveren dan het coronavirus... 

De bedoeling is dat mensen ALLEEN komen, dus alleen de patiënt. Anderen moeten buiten wachten tot de patiënt weer naar buiten komt. 

Het exacte draaiboek ziet er dan zo uit: 

-------------------------

Corona Draaiboek Huisartsenpraktijk Van Wincoop

 

                                'containment fase' - MITIGATIE FASE  - ‘acceptatie fase

 

Bijlage: Planning spreekuur (minder rigide interpretatie)

 

 

 1. Normale spreekuur (patiënt heeft GÉÉN LUCHTWEG-, OF GRIEPKLACHTEN).

In principe kunnen patiënten met ACTUELE klachten die zélf gezien willen worden op het spreekuur gezien worden.

GÉÉN preventie, of POH-S spreekuren.

 • Spreekurentijden beperken: 8:20 tot 10:00 uur

13:30 uur tot 15:30 uur.

 • Telefonische consulten kunnen ipv gewone consulten worden ingepland (zoals we altijd al doen, maar nu zullen dit er naar verwachting meer worden)
 • Gereserveerde consulttijd:

Voor consulten: de normale getriageerde tijd + 10 minuten.

Voor een telefonisch consult gewoon 10 minuten.

 • Binnenkomst patiënt in de praktijk:

exact op het afgesproken tijdstip (tot die tijd buiten wachten)

patiënt komt ALLEEN binnen

 • Arts draagt handschoenen tijdens lichamelijk onderzoek.

 1. Verhoogd-risico spreekuur patiënten die (óók) luchtweg-, of griepklachten hebben
 • Spreekuurtijden: 10:30 tot 12:00 uur

15:30-17:00 uur

 • Locatie: Spreekkamer 2
 • Gereserveerde consulttijd: de normaal getriageerde tijd + 10 minuten.
 • Binnenkomst patiënt in de praktijk:

exact op het afgesproken tijdstip (tot die tijd buiten wachten)

patiënt komt ALLEEN binnen

patiënt kan gelijk doorlopen naar spreekkamer 2

 • De arts heeft PBM voorzorgsmaatregelen genomen. (PBM =  Persoonlijke Beschermings Middel)
 • De patiënt: krijgt een chirurgisch mondmasker.

wast de handen in de spreekkamer gedurende 20 sec

Krijgt van de arts een scheutje handenalcohol

 • Tussendoor gebruikte middelen worden schoon gemaakt (stethoscoop bv)
 • Naderhand moet de behandelkamer gereinigd: reinigen oppervlaktes: alcohol over onderzoeksbank, deurklink en stoelen.
 1. Visites

Visites worden in de agenda op open plekken ingepland ongeacht het tijdstip.

Reken een uur voor een visite.

Vraag vóór visite uit of er huisgenoten zijn met luchtweg-, of griepklachten.

Draag laagdrempelig PBM.

 -------------------------