Carla Sandkuijl, arts ouderenzorg

Carla Sandkuijl (1964), arts ouderenzorg

Sinds april 2008 is mijn echtgenote Carla Sandkuijl (1964) bij ons komen werken als Arts voor ouderenzorg en chronische ziekten.

Carla Sandkuijl is arts sinds 1993 en heeft zich vervolgens gespecialiseerd als verpleeghuisarts. In die hoedanigheid heeft zij jarenlang gewerkt, onder andere in het Maarssense verpleeghuis Snavelenburg.

Daarnaast is zij al jaren mijn echtgenote, moeder van onze vier kinderen en al jarenop de achtergrond bij de praktijk betrokken.

Op dit moment heeft zij als voormalig verpleeghuisarts de zorg op zich genomen over ons 'ouderenproject'. Ooit als project begonnen waarbij de praktijkverpleegkundige de oudere thuiswonende, of in  verzorgingshuis verblijvende, oudere patiënt periodiek bezocht. De bedoeling hierbij was een vinger aan de pols te houden van deze kwetsbare patiëntengroep. In een tijd waarbij huisartsen niet meer af en toe eens langs gaan 'op de koffie', dreigde deze groep wat tussen het wal en schip te komen. Het project Ouderenzorg speelt hier op in. Hierbij wordt dan extra aandacht geschonken aan medische aspecten als medicatiegebruik, osteoporose en specifieke klachten, maar ook aan de gevolgen van geleidelijke lichamelijke en geestelijke achteruitgang.

Als voormalig verpleeghuisarts kon Carla Sandkuijl deze taken bijzonder goed overnemen en verder uitbreiden met haar medische expertise. Uiteraard doet zij dit in voortdurend overleg met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Het is een stuk extra zorg en aandacht voor een kwetsbare en niet altijd mondige groep.

Een deel van de controles vindt op uitnodiging op de praktijk plaats; veelal worden visites afgelegd.

U kunt altijd via de assistente informeren of u, of uw familielid, hiervoor in aanmerking komt. Door haar intensieve werkzaamheden voor deze groep ouderen wordt niet alleen de zorg voor de ouderen in de praktijk verbeterd, maar wordt er voor de huisarts veel tijd gewonnen wat ten goede komt aan de beschikbaarheid van zorg op de praktijk.

In de regel kunnen patiënten mede hierdoor vaak op korte termijn terecht, zodat ook patiënten  die niet tot de doelgroep van de arts ouderenzorg behoren indirect wel van haar werkzaamheden profiteren.