Wat valt wel en wat valt niet onder het eigen risico, met name bij een bezoek aan de huisarts?

 Niet onder uw eigen risco vallen:

 •   het consult, telefonisch consult, of visite, van de huisarts
 •   verloskundige zorg en kraamzorg
 •   nationale bevolkingsonderzoeken, zoals borstkankeronderzoek
 •   de griepprik (op indicatie)
 •   zorg die wordt betaald vanuit een aanvullende verzekering


Wél onder uw eigen risico valt:

 • álle andere zorg welke tot de basisverzekering behoort en niet tot de 5 bovengenoemde punten, zoals onder andere:
  • aanvullend onderzoek via de huisarts: bloedonderzoek, onderzoek/kweek urine, ecg’s buiten de praktijk, longfunctieonderzoek buiten de praktijk etc, etc. (om een indruk te krijgen van kosten van Saltro (bloedonderzoek, kweken, etc.): Informatie over tarieven Saltro
  • alle medicatie                   
  • bezoeken aan ziekenhuis ed.

 

Dit is een heel kort en niet volledig overzicht. Er zijn ook uitzonderingen voor bijvoorbeeld mensen jonger dan 18 jaar en mensen met chronische ziekten.

Ook bieden zorgverzekeraars vaak aan het eigen risico vrijwillig te verhogen tegen een lagere premie; uiteraard loont dit alleen als je gezond bent en geen medische kosten hebt in dat jaar. Je weet dit echter pas achteraf en het zal dan ook niet altijd gunstig uitpakken. Het blijft een gok...

Houdt er dus altijd rekening mee dat je het bedrag van het eigen risico kwijt bent en dat het soms kan meevallen. Indien het voor jou van groot belang is dat je de kosten van het eigen risico weer terug krijgt vraag er dan naar als de huisarts aanvullend onderzoek voor je aanvraagt. In de praktijk handelen wij naar wat voor jouw gezondheid wenselijk, of noodzakelijk is en in die afweging speelt het eigen risico geen rol. Maak ons er op attent als dat voor jou wel van belang is.

In de praktijk komen de meeste vragen hierover naar aanleiding van urine-onderzoek bij urineweginfectie. Het onderzoek in de praktijk valt niet onder het eigen risico, maar meestal wordt de kweek vervolgens naar Saltro gestuurd voor aanvullend onderzoek. In het laboratorium van Saltro wordt bepaald welke bacterie in de urine zit en voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig, of resistent is. Vaak gaat het ook nog eens om meer dan één bacterie. De kosten die Saltro in rekening brengt vallen wél onder het eigen risico en kunnen per kweek al snel op lopen tot 100 euro, of meer. Voor ons is de kweekinformatie van belang, maar als u dit aanvullend onderzoek door Saltro niet wenst in verband met de bijkomende kosten kunt u ons dit laten weten.

 

Lees eventueel ook toelichting door Independer: Eigen Risico Zorgverzekering.