Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ / Psycholoog)

Marlous van der Stad is als psycholoog verbonden aan de huisartsenpraktijk voor laagdrempelige ondersteuning en begeleiding van mensen met diverse psycho-sociale problemen waarvoor een verder gaande behandeling door  psycholoog, of psychiater, misschien net een deur te ver is. Met Marlous kunt u dus laagdrempelig een afspraak maken en daar zijn voor u geen extra kosten aan verbonden zoals dat wel het geval is bij een 'externe' psycholoog.

Meestal trekt  Marlous een half uur uit voor een gesprek en wordt het aantal gesprekken en de frequentie ervan onderling afgesproken.

Mocht het toch nodig zijn door te gaan voor een verder gaande behandeling  naar een psycholoog, psychiater, of instelling voor GGZ met meer mogelijkheden kan Marlous dat in gang zetten.

U kunt met Marlous een afspraak maken via de assistente. Eventueel kunt u daar natuurlijk eerst met de huisarts over praten, zeker als u twijfels heeft waar u voor begeleiding het beste op uw plek bent.

 psycholoog Marlous van de Stadt

Marlous van der Stadt,
psycholoog, POH-GGZ