Check-up / Periodiek Medisch Onderzoek

Indien u 50+ bent komt u in aanmerking voor een jaarlijks Periodiek Medisch Onderzoek, door veel mensen 'check-up' genoemd.

U kunt met de assistente een afspraak maken voor een 'check-up'.

Er wordt dan een ECG (hartfilmpje) gemaakt, de bloeddruk wordt gecontroleerd en het bloed wordt gecontroleerd. Het periodieke medisch onderzoek heeft vooral een preventieve functie (hart- en vaatziekten) en een functie bij vroegtijdige opsporing van afwijkingen (suikerziekte, prostaatkanker, nierfunctiestoornis, en andere ziekten).

Patiënten die nog niet vanwege de bloeddruk, cholesterol, suikerziekte, of andere problemen periodiek onder controle staan kunnen zich dus toch jaarlijks laten controleren.

U krijgt gedurende een week een bloeddrukmeter mee naar huis waarmee u zelf minimaal twee keer per dag een meting verricht en de uitslag noteert op een lijst. Gedurende deze week laat u ook bloed afnemen en bezoekt u de praktijk voor het maken van een ECG. Aan het einde van deze week heeft u een afspraak met de huisarts. Deze zal met u de bloeddrukuitslagen doornemen, de labuitslagen en het ECG. Het ECG is per computer naar de cardioloog gestuurd en de huisarts beschikt tijdens deze bespreking over de beoordeling van uw ECG door de cardioloog. Bij het bloedonderzoek wordt gekeken naar ontstekingsfactoren, bloedarmoede, afweer, lever- en nierfunktie, schildklierfunctie, cholesterol en suikerziekte. Bij mannen wordt ook de PSA gecontroleerd ter controle van de prostaat. Zo nodig wordt dit onderzoek uitgebreid bij specifieke klachten.

Aangezien de bloeddruk voortdurend varieert en wij u niet willen behandelen op basis van een 'momentopname', laten we onze patiënten altijd een week de bloeddruk bijhouden in de eigen thuissituatie. De ervaring leert dat dit het beste beeld geeft van uw bloeddruk en daarmee de beste behandeling mogelijk maakt.

Indien er sprake is van hoge bloeddruk volstaat het overigens niet meer om jaarlijks onderzoek te doen, maar zullen de controles intensiever plaatsvinden.  Ook indien er suikerziekte wordt geconstateerd zult u intensief worden begeleid. In geval van suikerziekte gebeurt dit door onze praktijkverpleegkundige, die u ook zo nodig zal verwijzen naar bv een oogarts.

Het periodiek medisch onderzoek dient te worden uitgebreid bij specifieke klachten, bv buikklachten, benauwdheid, verandering van het ontlastingspatroon ed. Maak voor dit soort klachten altijd een aparte afspraak en wacht niet op het periodiek medisch onderzoek.

Het bezoek aan de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico en wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten bloedonderzoek bij Saltro vallen wél onder het eigen risico.

fysiologic

Sinds 2007 maken we in de praktijk ECG's (hartfilmpjes). Het ligt in de bedoeling om mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) periodiek met behulp van onder andere een ECG te kontroleren. Met risicofactoren voor hart- en vaatziekten kunt u denken aan hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en HVZ in de voorgeschiedenis. Andere risicofactoren zoals, roken, overgewicht en voeding komen daarbij natuurlijk ook aan bod.

Werkwijze:

De ECG's worden per computer naar de cardioloog verstuurd. De cardioloog stuurt in principe binnen 24 uur een verslag terug. We maken hierbij gebruik van de techniek en communicatie van de firma Hartis.

Het maken van ECG's op de huisartsenpraktijk is niet bedoeld of geschikt voor akute hartproblemen. Hiervoor zal de huisarts zelf oordelen of akute verwijzing naar een ziekenhuis noodzakelijk is.