Afdrukken

Patiënttevredenheidsonderzoek Huisartsenpraktijk Van Wincoop

In het kader van een patiënttevredenheidsonderzoek wil ik u vragen voor ons één of meer van onderstaande vragenlijsten in te vullen. Het kost ongeveer 5-10 minuten per vragenlijst.

Er zijn 4 vragenlijsten waar u uit kunt kiezen: 

1. Algemene vragenlijst

2. De huisartsenpraktijk

3. De huisarts (of arts ouderenzorg)

4. De praktijkverpleegkundige

We willen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om een indruk te krijgen van wat we in uw ogen goed doen, of wat beter kan.

De resultaten nemen we dit jaar mee in onze overleggen binnen de praktijk om te zien hoe we ons kunnen verbeteren.

 

De eerste vragenlijst betreft een algemene vragenlijst:
Uw ervaringen helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Dit kost u ongeveer 10 minuten. De door u ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Let wel op dat de opmerkingen die u geeft bij de open vragen letterlijk worden doorgegeven aan de huisartspraktijk. Houd daar rekening mee wanneer u anoniem wilt blijven.

Kies hier voor invullen vragenlijst 1: Algemene vragenlijst

 

De tweede vragenlijst betreft de huisartsenpraktijk:
Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over de gang van zaken in deze huisartspraktijk. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor ons van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, dat is in het belang van de praktijk. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Kies hier voor invullen vragenlijst 2: De huisartsenpraktijk

 

De derde vragenlijst betreft de huisarts:
Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over hoe ik werk als huisarts. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor mij van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, daar heb ik als huisarts het meeste aan. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.
Daar waar uw reactie de arts ouderenzorg Carla Sandkuijl betreft dit graag vermelden bij Opmerkingen aan het einde van de vragenlijst.
De vragenlijst is niet bedoeld voor feedback op de huisarts in opleiding. Indien u over de huisarts in opleiding wat wilt zeggen wil ik u vragen dit aan het einde van de vragenlijst bij Opmerkingen in te vullen.

Kies hier voor invullen vragenlijst 3: De huisarts

 

De vierde vragenlijst betreft de zorg door de praktijkverpleegkundige Desirée Kole.

Ik wil u vragen deze vragenlijst in te vullen indien u in onze huisartsenpraktijk wordt behandeld voor een chronische aandoening, bijvoorbeeld voor Suikerziekte, Astma, COPD, een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol en/of hart- en vaatziekte.

Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.
Dit kost u ongeveer 10 minuten.
Alle vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt, niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven.

Kies hier voor invullen vragenlijst 4: De praktijkverpleegkundige

 

 

Met dank en vriendelijke groet,

Chris van Wincoop, huisarts

 

Mede namens
Carla Sandkuijl, arts ouderenzorg
Anna-Marie van Eijk, doktersassistente
Ingrid Datema, doktersassistente
Desirée Kole, praktijkverpleegkundige
Mirjam Vledder, praktijkondersteuner GGZ