Menu

Dokter Chris van Wincoop is sinds 1 maart 1998 als huisarts gevestigd in Maarssen -dorp.

Getrouwd, vier kinderen en woonachtig in Breukelen.

Chris van Wincoop (1964)

 

Onze praktijk is een solo-praktijk, maar eigenlijk is een huisartsenpraktijk tegenwoordig natuurlijk niet meer als 'solo' te omschrijven. In totaal werken er drie artsen in de praktijk. Naast Chris van Wincoop werkt ook zijn echtgenote (Carla Sandkuijl) in de praktijk als arts Ouderenzorg. Dit sluit goed aan bij haar vroegere werkzaamheden als verpleeghuisarts. Daarnaast werkt er een huisarts in opleiding in de praktijk. Een huisarts in opleiding blijft steeds één jaar in de praktijk werkzaam.

Naast de artsen werkt ook praktijkverpleegkundige Rahiella Fatehmahomed in de praktijk voor begeleiding van chronische ziektes als suikerziekte, COPD en hart- en vaatziekten (CVRM). Ingrid en Anna-Marie zijn de vaste assistentes van de praktijk en zijn behalve uw vaste aanspreekpunten aan de telefoon en bij de balie ook druk met eigen spreekuren.

Het streven van ons hele team is u goede zorg te bieden en we zullen waar mogelijk onze dienstverlening blijven verbeteren. Hiertoe zijn we in 2012 Agis/Achmea Pluspraktijk geworden. Wat dat inhoudt kunt u hier lezen.

Om ons verder te verbeteren is onze huisartsenpraktijk sinds 2013 ook geacrediteerd doormiddel van de NHG- Praktijkaccreditering® . Dit kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie wordt doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. U waardeerde ons daarin gemiddeld met een 8,6. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Belangrijk aandachtspunt in de behandeling vind ik preventie en 'life-style'. Veel problemen met de gezondheid zijn te voorkomen en te behandelen met gezondere leefstijl. Ik geloof niet een maakbare gezondheid met pillen in brede zin, maar zie dat meer als een noodzakelijk kwaad waar ik zeker als huisarts veelvuldig gebruik van moet maken.  Beter is waar mogelijk actief gezonde keuzes te maken waarmee veel gezondheidsproblemen te voorkomen zijn of aan te pakken. Ook voor mijzelf kies ik voor een gezonde leefstijl met veel sport en gezonde (100% plantaardige) voeding.

 

Chris in spreekkamer.

Ga naar boven