Menu

carlagroot

Carla Sandkuijl (1964), arts ouderenzorg

Sinds april 2008 is mijn echtgenote Carla Sandkuijl (1964) bij ons komen werken als

Arts-praktijkondersteunervoor ouderenzorg en chronische ziekten.

Carla Sandkuijl is arts sinds 1993 en heeft zich vervolgens gespecialiseerd als

verpleeghuisarts. In die hoedanigheid heeft zij jarenlang gewerkt, onder andere in het

Maarssense verpleeghuis Snavelenburg.

Daarnaast is zij al jaren mijn echtgenote, moeder van onze vier kinderen en al jaren

op de achtergrond bij de praktijk betrokken.

Op dit moment heeft zij als voormalig verpleeghuisarts de zorg op zich genomen over ons

'ouderenproject'. Ooit als project begonnen waarbij de praktijkverpleegkundige de

oudere thuiswonende, of in verzorgingshuis verblijvende, oudere patiënt periodiek

bezocht. De bedoeling hierbij was een vinger aan de pols te houden van deze kwetsbare

patiëntengroep. In een tijd waarbij huisartsen niet meer af en toe eens langs gaan 'op de

koffie', dreigde deze groep wat tussen het wal en schip te komen. Het project Ouderenzorg

speelt hier op in. Hierbij wordt dan extra aandacht geschonken aan medische aspecten

als medicatiegebruik, osteoporose en specifieke klachten, maar ook aan de gevolgen van

geleidelijke lichamelijke en geestelijke achteruitgang.

Als voormalig verpleeghuisarts kon Carla Sandkuijl deze taken bijzonder goed overnemen

en verder uitbreiden met haar medische expertise. Uiteraard doet zij dit in voortdurend

overleg met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Het is een stuk extra zorg en

aandacht voor een kwetsbare en niet altijd mondige groep.

Een deel van de controles vindt op uitnodiging op de praktijk plaats; veelal worden visites

afgelegd.

U kunt altijd via de assistente informeren of u, of uw familielid, hiervoor in aanmerking

komt. Door haar intensieve werkzaamheden voor deze groep ouderen wordt niet alleen

de zorg voor de ouderen in de praktijk verbeterd, maar wordt er voor de huisarts veel

tijd gewonnen wat ten goede komt aan de beschikbaarheid van zorg op de praktijk.

In de regel kunnen patiënten mede hierdoor vaak op korte termijn terecht, zodat ook

patiënten  die niet tot de doelgroep van de arts ouderenzorg behoren indirect

wel van haar werkzaamheden profiteren.

Ga naar boven