Menu

pluspraktijk  Huisartsenpraktijk van Wincoop is Agis/Achmea Pluspraktijk geworden.

Wij geloven dat toegankelijke huisartsenzorg en tevreden patiënten hand in hand gaat met efficiency en kwaliteit. Ons doel is dan ook om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van zorg te blijven garanderen en tegelijkertijd zo toegankelijk mogelijk te zijn.

 

Concreet zijn de volgende zaken gerealiseerd in onze praktijk :

 

1. Vanaf heden is onze praktijk iedere werkdag de hele dag telefonisch bereikbaar. Er wordt geen bandje opgezet.

 2. Via onze website kunt u terecht bij de belangrijkste informatie.

 3. Cliëntervaringsonderzoek; de resultaten hiervan wordt gepubliceerd op de website. U waardeerde ons gemiddeld met een 8,6 waarmee wij heel blij zijn. Wij zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.

 4. De verwijsbrief of het recept krijgt u tijdens het spreekuurcontact direct mee en anders wordt het desgewenst kosteloos toegestuurd.

 5. Via de website kunt u vragen aan de dokter of assistente stellen (e-mailconsult)

 6. Via de website kunt u herhaalmedicijnen aanvragen

 7. Onze praktijk is toegankelijk voor patiënten die minder mobiel zijn.

 8. Mogelijkheid om een afspraak met de huisarts te maken  voor maandagavond na 17.00 uur.

 9. Een modern telefoonsysteem met keuze menu (spoed/afspraken/herhaalmedicatie) en voldoende binnenkomende lijnen

 10. In onze wachtkamer hangt een groot TV scherm waarop wij nuttige informatie tonen als wachttijden, praktijkinformatie en gezondheidsinformatie. Daarnaast ook informatie om wachten te veraangenamen zoals nieuws- een weerberichten. Overigens doen wij er in onze organisatie alles aan om afspraken zó in te plannen dat iedereen op de afgesproken tijd geholpen wordt. Hiertoe zal de assistente u vragen met welke vragen u komt.

Om ons verder te verbeteren is onze huisartsenpraktijk sinds 2012 ook begonnen met   de NHG- Praktijkaccreditering® . Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie wordt doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen. De praktijk doet dit samen met de ander vier praktijken van de Samenwerkende Huisartsen Maarssen.

Ga naar boven